Безработицата у нас и в Европа

Млади, амбициозни, но безработни. Уви, това е реалност, а не изрезка от кадър на стар филм. Оказва се, че темата с безработицата е водещ проблем в България и не само. По статистическа информация за младежката безработица в България се заговори през последните няколко години и дали от изискванията на ЕС към страната ни, взеха, да се предприемат и по-кардинални мерки. От 23% безработни в Европа двойно повече се оказват младите. Това е в резултат, факта, че за един млад кадър, който току що е завършил университета шансовете да намери работа по специалността си са минимални. Последното отказва много млади да положат, каквито и да било усилия.

Въпросите с младите хора се оказват и проблем, които има няколко вида измерения и естество. Никак не е малка и групата на безработни млади в Европа и у България, които намират само временна работа, а тя най-често се оказва далеч не свързана с образованието, квалификацията и е под нивото им. Голяма част от този проблем се дължи и на факта, че в системата на образование съществува пропуск, който в голяма степен не отговаря на нуждите и критериите на пазара. И тук като единствено избавление от кризата на безработица, много млади намират изход в чужбина. Последното и в не редки случаи се оказва минимален шанс за получаване на стаж.

Европейският съюз предприема поредица от нови инициативи, в които с приоритет са покачване възможностите за работа и реализация на хората в трудоспособна възраст или в границите между 20 и 64 години. Техният процент достига на 75%. Идеята на ЕС и ЕП е да се осигурява подкрепа в няколко направления, сред които:

– Гаранти за младежката заетост, а те от своя страна да вдъхнат увереност на младите хора. Тук е заложена и целта дори млад да остане на борсата за работа, то той ще получава нужните обучения, стаж и работа.

– Създаване на рамка за качеството на стажове.

– Старт в програмата „Еразъм“, свързана със студентски обмен и насърчава мобилността и събиране на международен опит и стаж.

– Активиране на програми за учение през целия живот, които да помогнат на хората в по-горна възраст да се адаптират към социалните реформи и технологични новости.

– Признаването на квалификации в други страни от ЕС.

Всички изброени имат за цел да са част от процеса на търсенето на нови решения, цели, идеи за подпомагане на заетостта. Всички конференции се провеждат измежду различни европейски градове, а в тях участват експерти, които да наблюдават и споделят своите виждания от света и Европа.