Дискриминация на млади майки

В резултат от една нашумяла и наболяла тема, а именно липсата на места в детските градини, прехвърлянията на майчинствата и отглеждането на детето до 3 годишна възраст, както и темата за младата майка и връщането и на работа у нас се появиха и редица други „болни“ въпроси.

Работа на половин работен ден, напускане на работното място преди или по време на майчинството и т.н., а какво става след това. Е, това е само един от въпросите, пред които днес се изправят и представителите на различни политически партии в Евро парламента. Въпросът е, че много майки остават без работа, вземайки под внимание и факта, че дискриминацията все още съществува. Проблемът се задълбочава, когато стане дума и за бедност, а това най-осезаемо се усеща в годините за пенсия.

Ето, тази тема се дискутира в Евро парламента и идеята е да се постигне равноправие между двата пола, да се осигурят възможности за работа на младите майки и да се потърсят алтернативи за по-добро заплащане.
Продължете да четете Дискриминация на млади майки

Безработицата у нас и в Европа

Млади, амбициозни, но безработни. Уви, това е реалност, а не изрезка от кадър на стар филм. Оказва се, че темата с безработицата е водещ проблем в България и не само. По статистическа информация за младежката безработица в България се заговори през последните няколко години и дали от изискванията на ЕС към страната ни, взеха, да се предприемат и по-кардинални мерки. От 23% безработни в Европа двойно повече се оказват младите. Това е в резултат, факта, че за един млад кадър, който току що е завършил университета шансовете да намери работа по специалността си са минимални. Последното отказва много млади да положат, каквито и да било усилия.

Въпросите с младите хора се оказват и проблем, които има няколко вида измерения и естество. Никак не е малка и групата на безработни млади в Европа и у България, които намират само временна работа, а тя най-често се оказва далеч не свързана с образованието, квалификацията и е под нивото им. Голяма част от този проблем се дължи и на факта, че в системата на образование съществува пропуск, който в голяма степен не отговаря на нуждите и критериите на пазара. И тук като единствено избавление от кризата на безработица, много млади намират изход в чужбина. Последното и в не редки случаи се оказва минимален шанс за получаване на стаж.
Продължете да четете Безработицата у нас и в Европа